Penzijní připojištění

Penzijní připojištění se zakládá na pravidelných měsíčních příspěvcích, které lze na účet penzijního fondu poukazovat i za delší časová období (čtvrtletí, pololetí, rok, jednorázově). K příspěvkům klient dostává státní příspěvky, podíly na zisku fondu a může také využít daňových zvýhodnění. Na penzijní připojištění může přispívat také zaměstnavatel. Průměrné zhodnocení činí 2-4 %.


Vyzkoušejte porovnat fondy a najděte si nejvýhodnější penzijní připojištění nas-tip


Podmínky k uzavření penzijního připojištění

  • minimální věk 18 let
  • občan České republiky nebo jiné země EU s trvalým pobytem v Česku nebo účastnící se veřejného zdravotního nebo důchodového pojištění v rámci České republiky

Penzijní připojištění a jeho výhody

  • spoření v rámci penzijního připojištění nemůže být za normálních okolností nikdy prodělečné,
  • penzijní fond používá investice s minimálním rizikem a stabilními výnosy (převážně státní cenné papíry, dluhopisy, částečně akcie a dále termínované vklady),
  • jsou ze zákona povinny připsat klientům 85 – 95% ze zisku dosaženého za minulý rok (5% se povinně odvádí do rezervního fondu a o 10% rozhodne valná hromada),
  • pro další zvýšení bezpečnosti úspor jsou penzijní fondy kontrolovány ministerstvem financí, Komisí pro cenné papíry a depozitářem.

Dostanete příspěvek až 1800 Kč ročně. Porovnejte si fondy a ušetříte. nas-tip


Penzijní připojištění 2014

Penzijní připojištění změny – toto téma je čím dál tím víc na očích všech obyvatel. Od příštího roku totiž dojde u penzijních připojištění k určitým změnám. Změní se výše státního příspěvku a týkat se to bude i těch, kteří už penzijní připojištění platí. Jen pro srovnání, v Česku má sjednáno penzijní připojištění 4,57 milionu lidí. Pro ty, kteří spoří částky do 500 korun měsíčně, se státní příspěvek sníží. Naopak víc dostanou ti, kdo si spoří mezi 500 a tisíci korunami.

Screenshot_2

Dnešní smlouvy o penzijním připojištění budou podle stávajících podmínek fungovat do konce roku 2012. Potom už nebude možné smlouvy tohoto typu nově sjednávat. Dosavadní smlouvy se zakonzervují v takzvaných transformačních fondech. Dál na ně bude možné posílat peníze, měnit výši příspěvku, dál se z nich budou vyplácet penze.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *