Penzijní fond Generali

Penzijní fond GeneraliPenzijní připojištění Generali má za účel zabezpečit doplňkové příjmy klientům nad rámec povinného důchodového pojištění ze zdrojů vytvořených příspěvky klientů, státními příspěvky, příspěvky od zaměstnavatele a z výnosů hospodaření penzijního fondu

Smlouvu o penzijním připojištění může s penzijním fondem uzavřít každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky. Touto osobou může být i cizinec, který má přidělené rodné číslo nebo občan členského státu EU, pokud předloží doklad prokazující bydliště na území jiného členského státu EU a účast v důchodovém pojištění nebo ve veřejném zdravotním pojištění v ČR.

Penzijní fond Generali nabízí několik možností, jak uzavřít penzijní připojištění. Jedním z nich je sjednání smlouvy online, tedy přes internet. Postup je jednoduchý, zájemci si stáhnou formulář smlouvy na webových stránkách Generali, tento formulář vyplní, vytisknou a podepsaný zašlou na adresu penzijní fond Generali. Smlouva je obratem zpracována a klientům je zasláno potvrzení společně s informacemi o způsobech úhrady příspěvků.


Pro nejlepší zhodnocení vkladu doporučujeme vkládat 500 Kč měsíčně. Od státu dostanete příspěvek až 1800 Kč ročně. Porovnejte si fondy a začněte šetřit.


Proč penzijní připojištění Generali

  • silný akcionář
  • odpovědně investují finanční prostředky klientů
  • od státu čerpají pro klienty penzijní připojištění Generali státní příspěvky
  • podléhají kontrole ministerstva financí a České národní banky
  • smlouvu si klient může kdykoliv změnit podle své momentální finanční situace
  • vstup na účet online
  • služba Optimální daně
  • sleva na cestovní, nemocenské a úrazové pojištění
  • členství v Klubu Generali

Co je služba Optimální daně

Generali penzijní fond nabízí svým klientům službu Optimální daně, která automaticky každý rok umožní všem klientům maximální odpočet z daní. Služba se sjednává na dobu neurčitou a je možné ji kdykoliv ukončit. Mezi hlavní výhody této služby patří například to, že každoroční zaúčtování maximální částky pro daňový odpočet probíhá automaticky a služba je samozřejmě zdarma.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *